Skip to content

4. Kazuistiky v gynekológii a pôrodníctve

Dátum konferencie: 19. – 20. 4. 2024
Miesto: Hotel Grand Jasná

Termín: 19. – 20. 4. 2024
Miesto konania: Hotel Grand Jasná
Koordinátori: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
MUDr. Vladimír Cupaník, CSc.

Prvá informácia vo formáte pdf TU.

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com