Skip to content

PODUJATIA

Plán akcií SGPS na rok 2024

Problematika ambulantného gynekológa
XXVI. celoštátna vedecko-odborná schôdza.
Episiotomia a pôrodný traumatizmus
27. január 2024

Nové trendy v gynekológii a pôrodníctve
29. február – 1. marec 2024

XXXI. Bárdošov memoriál
Reprodukčné zdravie
13. marec 2024

Konferencia Sekcie cervikálnej patológie a kolposkopie
14.-15. marec 2024

XXX. deň primára MUDr. Jána Straku
Starostlivosť o ženu, matku, dieťa
22. marec 2024

Klinická prax v gynekológii
4.(1), 9.(2), 10.(3), 16.(4) a 23.(5), apríl 2024

Aktuálne trendy v liečbe neplodnosti
11.(1) a 25.(2) apríl, 15.(3) a 22.(4) máj, 26. september(5) a 10. október(6) 2024

XXXII. Štefánikov deň
Analýza perinatálnych výsledkov v Bratislavskom kraji
10. apríl 2023

Kazuistiky v gynekológii a pôrodníctve
19.–20. apríl 2024

XXXIII. Ponťuchov deň – možnosti prevencie, diagnostiky a liečby onkogynekologických ochorení
26. apríl 2024

XX. kongres SGPS
16.-18. máj 2024

Analýza perinatálnej starostlivosti v SR za rok 2023
14.-15. jún 2024

IX. Slovenská konferencia urogynekológie
26.-27. september 2024

IX. konferencia gynekológov, urológov a sexuológov
4.–5. október 2024

Pôrod na Slovensku (multiodborová konferencia)
17.-19. október 2024

Žena a hormóny
8.–9. november 2024

Liptovský deň gynekologickej onkológie
Analýza onkogynekologickej starostlivosti v SR za rok 2023
16. november 2024

XXXIII. Schwarzov deň
Stretnutie mladých gynekológov
24.–25. november 2024

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com