Skip to content

PODUJATIA

Plán akcií SGPS na rok 2023

Problematika ambulantného gynekológa
XXV. celoštátna vedecko-odborná schôdza – Interdisciplinárna problematika v gynekológii a pôrodníctve
4. február 2023

Nové trendy v gynekológii a pôrodníctve
2. marec 2023

XXXI. Bárdošov memoriál
Reprodukčné zdravie
8. marec 2023

Konferencia Sekcie cervikálnej patológie a kolposkopie
23.-24. marec 2023

XXX. deň prim. MUDr. Jána Straku
Jarné gynekologické dni 2023
31. marec – 1. apríl 2023

Kazuistiky v gynekológii a pôrodníctve
14. – 15. apríl 2023

Klinická prax v gynekológii
20., 25. a 26. apríl, 2. a 4. máj 2023

XXXII. Štefánikov deň
Analýza perinatálnych výsledkov v Bratislavskom kraji
26. apríl 2023

XXXIII. Ponťuchov deň – možnosti prevencie, diagnostiky a liečby onkogynekologických ochorení
28. apríl 2023

XXIX. kongres SGPS
11.-13. máj 2023

Neplodnosť stále aktuálnejší problém
8. jún(1) a 26. október 2023(2)

Analýza perinatálnej starostlivosti v SR za rok 2022
23.-24. jún 2023

VITA NOVA
Kongres Sekcie asistovanej reprodukcie SGPS s medzinárodnou účasťou
21.–22. september 2023

VIII. konferencia gynekológov, urológov a sexuológov
6.–7. október 2023

Žena a hormóny
3.–4. november 2023

Liptovský onkogynekologický deň
Analýza onkogynekologickej starostlivosti v SR za rok 2022
11. november 2023

XXXII. Schwarzov deň
Stretnutie mladých gynekológov
24.–25. november 2023

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com