Skip to content

Odborníci MZSR

Odborníci MZSR

Hlavný odborník MZSR pre odbor gynekológia a pôrodníctvo

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava
borovsky@pe.unb.sk

Hlavný odborník MZSR pre odbor reprodukčná medicína:

MUDr. Martin Petrenko, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a , Antolská 11, 851 07 Bratislava
mpetrenko@seznam.cz

Krajskí odborníci pre gynekológiu a pôrodníctvo:

Bratislavský kraj: Doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a FNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava
korbel.miroslav@gmail.com

Nitriansky kraj: Prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra
mlyncek@fnnitra.sk

Trnavský kraj: MUDr. Róbert Hlávek, PhD.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP Trnava, A. Žarnova 11, 917 01 Trnava
robert.hlavek@fntt.sk

Trenčiansky kraj: MUDr. Peter Kaščák, PhD.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika NsP Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
pkascak@gmail.com

Žilinský kraj: doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLFUK a MFN, Kollárova 2, 036 59 Martin
kamil.biringer@uniba.sk

Banskobystrický kraj: Doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU, FNsP F.D. Roosvelta, 974 01 Banská Bystrica
kdokus@nspbb.sk

Košický kraj: Doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUPŠ, UN L. Pasteura, Tr. SNP 1, 040 66 Košice
peter.urdzik@upjs.sk

Prešovský kraj: MUDr. Jozef Adam PhD.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, 082 08 Prešov
adam@fnsppresov.sk

Adresa sekretariátu SGPS

Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com

medconnect-foto (1)