Skip to content

Zloženie výboru

Prezident

redecha
Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB
Antolská 11
851 07 Bratislava

+421 2 6867 2765

redecha.martin@gmail.com

Viceprezidenti

urdzik
prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD.

Gyn.-pôrod. kl. UPJŠ
Trieda SNP 1
040 01 Košice

peter.urdzik@upjs.sk

borovsky
Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

I.gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB
Antolská 11
851 07 Bratislava

+421 2 6867 2361

borovsky@unb.pe.sk

zahumensky-prof-web
Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD. 

II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LFUK a UNB
Ružinovslká 6
826 06 Bratislava

jozef.zahumensky@gmail.com

Vedecký sekretár

doc-kristufkova
Doc. MUDr. Alexandra Krištúfková PhD.

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB,
Antoslá 11, 851 07 Bratislava

a.kristufkova@gmail.com

Členovia výboru

MUDr. Jozef Adam, PhD. (Prešov)
MUDr. Tibor Bielik, PhD. (Martin)
Prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD. (Košice
MUDr. Ján Galád, PhD. (Sliač)
MUDr. Peter Kaščák, PhD. (Trenčín)
Prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc. (Nitra)
Doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD. (Bratislava)
Doc. MUDr. Igor Rusňák, PhD. (Bratislava)

Čestní členovia

Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., čestný prezident