Skip to content

Revízna komisia

Zloženie Revíznej komisie SGPS vo volebnom období 2022-2026

Predseda:

Prim. MUDr. Marián Tholt
Gyn.- pôr. odd. NsP Trstená, 028 01 Trstená,
tholt.marian@nsptrstena.sk

Členovia:

MUDr. Tomáš Danys, PhD., MPH.
gyndanys@gmail.com

MUDr. Peter Feldmár, PhD.
petofeldi@gmail.com

Adresa sekretariátu SGPS

Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com

medconnect-foto (1)