Skip to content

52. konference gynekologie dětí a dospívajících

Lázně Bělohrad, 14.-16. 10. 2021

Program

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com