Skip to content

53. konferencia Sekcie gynekológie detí a dospievajúcich SGPS a ČGPS

Dátum konferencie: 15. október 2022
Miesto: Bratislava

Termín: 2. – 3. 12. 2022
Miesto: Bratislava
Koordinátor: MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD., MUDr. Jana Alešová, MUDr. Dana Ondrová

PROGRAM-A5_Detska-gynekologia-2022

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com