Skip to content

Kazuistiky v gynekológii a pôrodníctve

Termín: 08. – 09. apríl 2021
Miesto: Online na amedi.sk
Koordinátor: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.