Skip to content

Aktuálne trendy v liečbe neplodnosti

Miesto: Trnava, Trenčín, Nitra, Hurbanovo, Žilina, Bratislava

dátum

miesto

31.3.2022

TRNAVA, Hotel Holiday Inn

7.4.2022

TRENČÍN, Hotel Elizabeth

18.5.2022

NITRA, Hotel Mikado

25.5.2021

NESVADY, ÉDER Restaurant & Penzion

22.9.2022

ŽILINA, Hotel Holiday Inn

13.10.2022

BRATISLAVA, Lindner Hotel

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com