Skip to content

Analýza perinatálnej starostlivosti v SR za rok 2020

Termín: 10.-11. september 2021

Miesto: Nižná, Hotel Arman

Koordinátor: doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc., MUDr. Marián Tholt

Program