Skip to content

Analýza perinatálnej starostlivosti v SR za rok 2021

Dátum konferencie: 17.-18. jún 2022
Miesto: Nižná, Hotel Arman

Termín: 17.-18. jún 2022
Miesto: Nižná, Hotel Arman
Koordinátor: doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc., MUDr. Marián Tholt

ANALYZA-PERINATALNEJ-STAROSTLIVOSTI-V-SR-ZA-ROK-2021-program

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com