Skip to content

Analýza perinatálnej starostlivosti v SR za rok 2022

Dátum konferencie: 23.-24. jún 2023
Miesto: Nižná, Hotel Arman

Termín: 23.-24. jún 2023
Miesto: Nižná, Hotel Arman
Koordinátor: doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc., MUDr. Marián Tholt

Pozvánka v pdf

Program v pdf

 

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com