Skip to content

Analýza perinatálnej starostlivosti v SR za rok 2023

Dátum konferencie: 14.-15. 6. 2024
Miesto: Nižná, Hotel Arman

Termín: 14.-15. jún 2024
Miesto: Nižná, Hotel Arman
Koordinátor: doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc., MUDr. Marián Tholt