Skip to content

I. Žilinský onkogynekologický deň medzinárodnou účasťou

Endomeriálny karcinóm

Termín: 26. november 2021

Miesto konania: Žilina, Kongresová sála ŽSK

Koordinátor: prof. MUDr. Jozef Višňovský, PhD. 

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com