Skip to content

IX. Slovenská konferencia urogynekológie

Dátum konferencie: 26.-27. 9. 2024
Miesto: Hotel Tenis, Zvolen

Termín: 26.-27. september 2024
Miesto konania: Hotel Tenis, Zvolen
Koordinátor: MUDr. Ján Galád, PhD.

Web podujatia TU