Skip to content

Jarné gynekologické dni 2022

Dátum konferencie: 16., 17., 23. a 24. marec 2022
Miesto: Bratislava, Žilina, Banská Bystrica a Košice

Termín: 16.(1), 17.(2), 23.(3) a 24.(4) marec 2022
Miesto: Bratislava – Hotel Falkensteiner(1), Žilina – Hotel Holiday Inn(2),
Banská Bystrica – Hotel Dixon(3), Košice – Hotel Yasmín(4)
Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

POZVANKA-MAREC

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com