Skip to content

Klinická prax v gynekológii

Dátum konferencie: 20.(1), 25.(2) a 26.(3) apríl, 2.(4), 4.(5) máj 2023
Miesto: Nitra(1), Košice(2), Zvolen(3), Bratislava(4), Žilina(5)

Termín: 20.(1), 25.(2) a 26.(3) apríl, 2.(4), 4.(5) máj 2023
Miesto: Nitra(1), Košice(2), Zvolen(3), Bratislava(4), Žilina(5)
Koordinátor: doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.

Pozvánka a program na podujatie TU

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com