Skip to content

Klinická prax v gynekológii

Dátum konferencie: 21., 27., 28. apríl, 3. a 5. máj 2022
Miesto: Nitra, Košice, Zvolen, Bratislava a Žilina

Termín: 21.(1), 27.(2), 28.(3) apríl, 3.(4) a 5.(5) máj 2022
Miesto konania: Nitra(1), Košice(2), Zvolen(3), Bratislava(4) a Žilina(5)
Koordinátor: doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com