Skip to content

Konferencia Sekcie cervikálnej patológie a kolposkopie

Dátum konferencie: 22.–23. apríl 2022
Miesto: Bratislava,

Termín: 22.–23. apríl 2022
Miesto: Bratislava, hotel Carlton
Koordinátor: MUDr. Jozef Jendrušák

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com