Skip to content

Liptovský deň gynekologickej onkológie. Analýza onkogynekologickej starostlivosti v SR za rok 2023

Dátum konferencie: 16. 11. 2024
Miesto: Lúčky pri Ružomberku

Termín: 16. november 2024
Miesto: Lúčky pri Ružomberku
Koordinátor: prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.