Skip to content

Liptovský onkogynekologický deň. Analýza onkogynekologickej starostlivosti v SR za rok 2022

Dátum konferencie: 11. november 2023
Miesto: Lúčky pri Ružomberku

Termín: 11. november 2023
Miesto: Lúčky pri Ružomberku
Koordinátor: prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.

Program vo formáte pdf

 

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com