Skip to content

Nitriansky deň gynekologickej onkológie

Komplikácie v onkogynekologickej operatíve
Analýza onkogynekologickej starostlivosti v SR za rok 2020

Termín: 13. november 2021
Miesto: Nitra
Koordinátor: prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.

Program

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com