Skip to content

Nitriansky deň gynekologickej onkológie

Komplikácie v onkogynekologickej operatíve
Analýza onkogynekologickej starostlivosti v SR za rok 2020

Termín: 13. november 2021
Miesto: Nitra
Koordinátor: prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.

Program