Skip to content

Neplodnosť stále aktuálnejší problém

Dátum konferencie: 8. jún(1) a 26. október 2023(2)
Miesto: Košice Kongres Hotel Roca(1), Nitra Hotel Mikádo(2)

Termíny: 8. jún(1) a 26. október 2023(2)
Miesto: Košice Kongres Hotel Roca(1), Nitra Hotel Mikádo(2)
Koordinátor: doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD.

Program TU