Skip to content

Nové trendy v gynekológii a pôrodníctve

Dátum konferencie: 2. – 3. marec 2023
Miesto: Sielnica, Hotel kaskády

Termín: 2. – 3. marec 2023
Miesto: Sielnica, Hotel kaskády
Koordinátor doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.

Program podujatia vo formáte PDF TU

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com