Skip to content

Pôrod na Slovensku (multiodborová konferencia)

Dátum konferencie: 17.-19. 10. 2024
Miesto: Bratislava

Termín konania: 17.-19. október 2024
Miesto konania: Bratislava
Koordinátori: Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., MUDr. Peter Kaščák, PhD.