Skip to content

Problematika ambulantného gynekológa. XXVI. celoštátna vedecko-odborná schôdza

Dátum konferencie: 27. 1. 2024
Miesto: Bratislava, Poslucháreň UNB – Ružinov

Episiotomia a pôrodný traumatizmus
Termín: 27. január 2024
Miesto: Bratislava, Poslucháreň UNB – Ružinov
Koordinátor: doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc., mim. prof.

Program vo formáte pdf TU