Skip to content

Stretnutie mladých gynekológov

Dátum konferencie: 30. september 2022
Miesto: Banská Bystrica

Termín: 30. september 2022
Miesto: Banská Bystrica
Koordinátori
doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
MUDr. Pavel Doležal, PhD.

PROGRAM_Stretnutie-mladych_gynekologov-2022

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com