Skip to content

Stretnutie mladých gynekológov

Dátum konferencie: 30. september 2022
Miesto: Banská Bystrica

Termín: 30. september 2022
Miesto: Banská Bystrica
Koordinátori
doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
MUDr. Pavel Doležal, PhD.

PROGRAM_Stretnutie-mladych_gynekologov-2022