Skip to content

Stretnutie mladých gynekológov

Termín: 1.október .2021

Miesto: Banská Bystrica, Hotel  Lux

Koordinátori: doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD., MUDr. Pavel Doležal, PhD.

Program

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com