Skip to content

VI. konferencia gynekológov, urológov a sexuológov

Dátum konferencie: 16.-19.september 2021
Miesto: Karlove Vary

Termín: 8.–9. október 2021

Miesto konania: Hotel Družba, Jasná

Koordinátor: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.,                          

MUDr. Igor Bartl

Program

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com