Skip to content

VII. konferencia gynekológov, urológov a sexuológov

Dátum konferencie: 7.–8. október 2022
Miesto: Jasná

Termín: 7.–8. október 2022
Miesto konania: Hotel Grand, Jasná
Koordinátor: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD., MUDr. Igor Bartl

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com