Skip to content

VII. spoločná konferencia ČGPS a SGPS

Termín: 16.-19.september 2021

Miesto: Karlove Vary
Koordinátor: MUDr. Vladimír Dvořák, PhD., doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

Program konferencie