Skip to content

VII. spoločná konferencia ČGPS a SGPS

Termín: 16.-19.september 2021

Miesto: Karlove Vary
Koordinátor: MUDr. Vladimír Dvořák, PhD., doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

Program konferencie

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com