Skip to content

VIII. Slovenská konferencia urogynekológie

Dátum konferencie: 22.-23. september 2022
Miesto: Sliač – Sielnica, Hotel Kaskády

Termín: 22 -23. september 2022
Miesto: Sliač – Sielnica, Hotel Kaskády
Koordinátor: MUDr. Ján Galád, PhD

Program-VIII.Slovenska-konferencia-urogyn

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com