Skip to content

VIII. spoločná konferencia ČGPS a SGPS

Dátum konferencie: 26.-29. máj 2022
Miesto: Bratislava

Termín: 26.-29. máj 2022
Miesto: Bratislava, Kongresové centrum Incheba
Koordinátor: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., MUDr. Radovan Vlk, PhD.

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com