Skip to content

VIII. spoločná konferencia ČGPS a SGPS

Dátum konferencie: 26.-29. máj 2022
Miesto: Bratislava

Termín: 26.-29. máj 2022
Miesto: Bratislava, Kongresové centrum Incheba
Koordinátor: doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., MUDr. Radovan Vlk, PhD.