Skip to content

VITA NOVA. Kongres Sekcie asistovanej reprodukcie SGPS s medzinárodnou účasťou

Dátum konferencie: 21.–22. september 2023
Miesto: Bratislava, Hotel Radisson Blu Carlton

Termín 21.–22. september 2023
Miesto konania: Bratislava, Hotel Radisson Blu Carlton
Koordinátor: MUDr. Peter Harbulák, PhD.

Program vo formáte pdf TU.

Informácie vo formáte pdf TU.

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com