Skip to content

VITA NOVA – Medzinárodná konferencia asistovanej reprodukcie

Termín: 21.-22. október 2021

Miesto: Bratislava

Koordinátor: MUDr. Peter Harbulák, PhD.