Skip to content

XXIX. kongres SGPS

Dátum konferencie: 11.-13. máj 2023
Miesto: Žilina, Hotel Holliday Inn

Termín: 11.-13. máj 2023
Miesto: Žilina, Hotel Holliday Inn
Koordinátor: doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Informácie (pdf): TU

Web podujatia: XXIX. kongres SGPS 2023 (sgps-kongres.sk)

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com