Skip to content

XXI. kongres Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS

Dátum konferencie: 7.-8. apríl 2022
Miesto: hotel Golfer, Kremnica

Termín: 7.-8. apríl 2022
Miesto: hotel Golfer, Kremnica
Koordinátor: MUDr. Igor Slezák, PhD.

Pozvanka_Kongres-Sekcie-gynekologickej-endoskopie_

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com