Skip to content

XXIX. deň prim. MUDr. Jána Straku – Starostlivosť o ženu, matku a dieťa

Dátum konferencie: 25. marec 2022
Miesto: Žiar nad Hronom

Termín: 25. marec 2022
Miesto: Žiar nad Hronom, Hotel Luna
Koordinátor: MUDr. Bronislava Berndtová

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com