Skip to content

XXXI. Bárdošov memoriál. Reprodukčné zdravie

Dátum konferencie: 8. marec 2023
Miesto: Bratislava, Hotel Falkensteiner

Termín: 8. marec 2023
Miesto: Bratislava, Hotel Falkensteiner
Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc., MUDr. Michaela
Grossová, PhD., Dr. Martin Petrenko, CSc., MBA

Prvá informácia vo formáte pdf TU

Program podujatia vo formáte pdf TU

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com