Skip to content

XXXI. Bárdošov memoriál. Reprodukčné zdravie

Dátum konferencie: 8. marec 2023
Miesto: Bratislava, Hotel Falkensteiner

Termín: 8. marec 2023
Miesto: Bratislava, Hotel Falkensteiner
Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc., MUDr. Michaela
Grossová, PhD., Dr. Martin Petrenko, CSc., MBA

Prvá informácia vo formáte pdf TU

Program podujatia vo formáte pdf TU