Skip to content

XXXI. Štefánikov deň Analýza perinatálnych výsledkov bratislavského kraja za rok 2019 – 2020

Termín: 23. jún 2021
Miesto: Bratislava, Kongresová sála UNB – Petržalka
Koordinátor: Doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com