Skip to content

XXXII. Schwarzov deň. Stretnutie mladých gynekológov

Dátum konferencie: 24.–25. november 2023
Miesto: Košice

Termín: 24.–25. november 2023
Miesto: LF UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice
Koordinátor: prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH., prof. MUDr. Róbert
Dankovčík, PhD., MPH., MUDr. Doležal

Web podujatia TU