Skip to content

XXXII. Štefánikov deň. Analýza perinatálnych výsledkov v Bratislavskom kraji

Dátum konferencie: 26. apríl 2023
Miesto: Bratislava, Poslucháreň UNB – Petržalka

Termín: 26. apríl 2023
Miesto: Bratislava, Poslucháreň UNB – Petržalka
Koordinátor: doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

XXXIII. Štefánikov deň 2023-pozvánka

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com