Skip to content

XXXII. Štefánikov deň – Analýza perinatálnych výsledkov v Bratislavskom kraji

Dátum konferencie: 27. apríl 2022
Miesto: Bratislava,

Termín: 27. apríl 2022
Miesto: Bratislava, Poslucháreň UNB – Petržalka
Koordinátor: doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com