Skip to content

XXXIII. Ponťuchov deň – možnosti prevencie, diagnostiky a liečby onkogynekologických ochorení

Dátum konferencie: 28. apríl 2023
Miesto: Bratislava, Hotel Color

Termín: 28. apríl 2023
Miesto konania: Bratislava, Hotel Color
Koordinátor: doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.

Web podujatia: TU

Program vo formáte pdf  TU

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com