Skip to content

XXXIII. Ponťuchov deň – možnosti prevencie, diagnostiky a liečby onkogynekologických ochorení

Dátum konferencie: 26. 4. 2024
Miesto: Bratislava, Hotel Color

Termín: 26. apríl 2024
Miesto konania: Bratislava, Hotel Color
Koordinátor: doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.