Skip to content

XXXII. Ponťuchov deň – možnosti prevencie, diagnostiky a liečby onkogynekologických ochorení

Dátum konferencie: 6. máj 2022
Miesto: Bratislava

Termín: 6. máj 2022
Miesto konania: Bratislava,
Koordinátor: doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.