Skip to content

XXXII. Ponťuchov deň – možnosti prevencie, diagnostiky a liečby onkogynekologických ochorení

Dátum konferencie: 6. máj 2022
Miesto: Bratislava

Termín: 6. máj 2022
Miesto konania: Bratislava,
Koordinátor: doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com