Skip to content

Žena a hormóny

Dátum konferencie: 14.–15. október 2022
Miesto: Štrbské pleso

Termín: 14.–15. október 2022
Miesto: Hotel Patria, Štrbské pleso
Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

zena-a-hormony-2022-1info

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com