Skip to content

Žena a hormóny

Termín: 22.-23. október 2021

Miesto: Hotel Patria, Štrbské pleso

Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

Program

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com