Skip to content

Žena a hormóny

Dátum konferencie: 3.–4. november 2023
Miesto: Hotel Patria, Štrbské pleso

Termín 3.–4. november 2023
Miesto: Hotel Patria, Štrbské pleso
Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

Prvá informácie vo formáte pdf TU 

Web podujatia

Adresa sekretariátu SGPS
Sekretariát SGPS
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
LF UK a FNsP v Bratislave
Antolská 11
851 07 Bratislava 4
+421 2 6867 3679
sekretariatsgps@gmail.com