Skip to content

Liptovský onkogynekologický deň

Dátum konferencie: 5. november 2022
Miesto: Lúčky pri Ružomberku

Analýza onkogynekologickej starostlivosti v SR za rok 2021

Termín: 19. november 2022
Miesto: Lúčky pri Ružomberku
Koordinátor: prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.